Projectes PANDÈMIES 2020 a la URV

La Generalitat finança amb més de mig milió d’euros dos projectes de recerca de la URV relacionats amb la covid-19. Un sistema per desenvolupar models matemàtics de predicció de la pandèmia i un altre per analitzar la transmissió del virus a les aules es troben entre els 32 projectes seleccionats en el marc de la convocatòria Pandèmies 2020. També s’ha concedit un projecte de l’IISPV-URV amb l’empresa derivada de la Universitat Biosfer Teslab per desenvolupar una eina que predigui les complicacions del coronavirus.

Accés a la notícia URV activ@