Contacte

Correu electrònic
projecte-actua@urv.cat

Investigador principal
Joan Rosell-Llompart
Despatx 215 – Dept. Enginyeria Química
Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans 26
Telèfon 977558660
joan.rosell@urv.cat

Comunicació i premsa
Antoni Martínez-Ballesté
Despatx 242 – Dept. Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans 26
Telèfon 977558867
antoni.martinez@urv.cat