Equip

El projecte compta amb un equip de recerca multidisciplinar i complementari de la Universitat Rovira i Virgili, format per investigadors dels departaments d’Enginyeria Química, d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i d’Enginyeria Mecànica de la URV. L’equip disposa d’una àmplia experiència investigadora en els pilars del projecte: aerosols, mecànica de fluids, xarxes de sensors, Internet de les Coses (IoT), xarxes de comunicacions, tractament avançat de dades, intel·ligència artificial i Machine Learning, estadística, i simulació i optimització de processos.

Investigadors (grup nucli)

Joan Rosell-Llompart
Investigador principal – grup nucli
Investigador ICREA
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Web: http://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Joan-Rosell-Llompart-315

Francisco Javier Huera Huarte
Investigador – grup nucli
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Laboratori d’Interacció Fluid-Estructura (LIFE)

Antoni Martínez-Ballesté
Investigador – grup nucli
Professor Agregat
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies
Web: http://antonimartinezballeste.cat

Agusti Solanas
Investigador – grup nucli
Professor Agregat Serra Hunter
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies

Tècnics

Edgar Batista de Frutos
Enginyer sènior
Enginyer en Informàtica
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies

Oriol Villanova Llorens
Enginyer júnior
Enginyer en Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili

Investigadors

Dieter-Thomas Boer
Investigador
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering (AGACAPE)

Albert Fabregat Sanjuan
Professor en comissió de serveis
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)

Jaume Giralt Marcé
Catedràtic d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Process Intensification, Simulation and Environmental Technology

Laureano Jiménez Esteller
Catedràtic d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering (AGACAPE)

Josep M Mateo Sanz
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca CRISES: Security and Privacy

Investigadors (àmbit docent)

Mercè Gisbert Cervera
Catedràtica d’Universitat
Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca ARGET

Ramon Palau
Professor Agregat
Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca ARGET