Equip

El projecte compta amb un equip de recerca multidisciplinar i complementari de la Universitat Rovira i Virgili, format per investigadors dels departaments d’Enginyeria Química, d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i d’Enginyeria Mecànica de la URV. L’equip disposa d’una àmplia experiència investigadora en els pilars del projecte: aerosols, mecànica de fluids, xarxes de sensors, Internet de les Coses (IoT), xarxes de comunicacions, tractament avançat de dades, intel·ligència artificial i Machine Learning, estadística, i simulació i optimització de processos.

Investigadors (grup nucli)

Joan Rosell-Llompart
Investigador principal – grup nucli
Investigador ICREA
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Droplets, intErfaces, and floWs (DEW)
Web: http://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Joan-Rosell-Llompart-315

Francisco Javier Huera Huarte
Investigador – grup nucli
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Laboratori d’Interacció Fluid-Estructura (LIFE)

Antoni Martínez-Ballesté
Investigador – grup nucli
Professor Agregat
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies
Web: http://antonimartinezballeste.cat

Agusti Solanas
Investigador – grup nucli
Professor Agregat Serra Hunter
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies

Tècnics

Edgar Batista de Frutos
Enginyer sènior
Enginyer en Informàtica
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Smart Technologies

Oriol Villanova Llorens
Enginyer júnior
Enginyer en Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili

Bernat Sort Rufat
Enginyer júnior
Enginyer en Biomedicina
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili

Dídac Roda Pitarg
Enginyer júnior
Enginyer en Biomedicina i Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
Departament d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili

Investigadors

Josep M. Mateo Sanz
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca CRISES: Security and Privacy

Àlex Fabregat Tomàs
Investigador Distingit
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca en Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Anton Vernet Peña
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca en Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Mercè Gisbert Cervera
Catedràtica d’Universitat
Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca Applied Research Group in Education and Technology (ARGET)

Ramon Palau
Professor Agregat
Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de Recerca Applied Research Group in Education and Technology (ARGET)

Jordi Grifoll Taverna
Catedràtic d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Droplets, intErfaces, and floWs (DEW)

Dieter-Thomas Boer
Investigador
Professor Titular d’Universitat
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering (AGACAPE)

Albert Fabregat Sanjuan
Professor en comissió de serveis
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)

Jaume Giralt Marcé
Catedràtic d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Process Intensification, Simulation and Environmental Technology

Laureano Jiménez Esteller
Catedràtic d’Universitat
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Grup de recerca Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering (AGACAPE)