Publicacions

Llibres

  • El projecte ACTUA: Investigant la transmissibilitat dels virus respiratoris a les aules. E. Batista, F. J. Huera-Huarte, A. Martínez-Ballesté, J. Rosell-Llompart, A. Solanas. Llibre auto-editat pels autors. 2023, 41 pàgines. (ISBN: 978-84-127552-2-0) Accediu al llibre aquí.

Ponències a congressos

  • Sensing kit for the study of respiratory disease transmission in school classrooms [Poster, SS2-P1_001]. O. Villanova, E. Batista, A. Solanas, A. Martínez-Ballesté, F. Huera, A. Fabregat, A. Vernet, J. Rosell-Llompart. 11th International Aerosol Conference (IAC-2022), Atenes (Grècia), Setembre 4-9, 2022. Organitzat per la Hellenic Association for Aerosol Research.
  • On the Deployment of Low-Cost Sensors to Enable Context-Aware Smart Classrooms [Oral]. Edgar Batista, Oriol Villanova, Joan Rosell-Llompart, F. J. Huera-Huarte, Antoni Martínez-Ballesté, Agustí Solanas. 10th International Conference on Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society (APPLEPIES 2022), Gènova (Itàlia), Setembre 26-27, 2022. Organitzat per la Università Di Genoa.
  • Towards Context-Aware Classrooms: Lessons Learnt from the ACTUA project [Oral]. E. Batista, A. Martínez-Ballesté, J. R.-Llompart, A. Solanas. 11th International Conference on Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society (APPLEPIES 2023), Gènova (Itàlia), Setembre 28-29, 2023. Organitzat per la Università Di Genoa.
  • Multi-Agent Systems for Pervasive Electronics: A Case Study in School Classrooms [Oral]. J. Machin, E. Batista, A. Solanas. International Conference on Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society (ApplePies 2023), Genova, Italy, 2023.